top of page

WHO WE ARE

Soroptimist International är en av världens största partipolitiskt och religiöst obundna organisationer för kvinnor. Genom ett starkt nätverk av yrkesverksamma kvinnor, bidrar vi till att stärka kvinnans ställning globalt, nationellt och lokalt. Vi gör skillnad för flickor och kvinnor genom våra olika projekt.

 

Organisationen startades 1921 i USA och finns nu i 122 länder.

 

Som organisation har vi FN-status, det innebär att vi som organisation tillfrågas och har rätt att uttala oss i frågor som rör kvinnors och flickors rättigheter i olika FN-forum. Allt för att påverka att olika länders regeringar aktivt arbetar med frågor kring jämställdhet.
des

WHAT WE DO

Vi genomför projekt som gör skillnad för flickor och kvinnor

Vi arbetar utifrån fem områden, som också ligger i linje med FN:s 17 globala mål 2030:

Students Writing on Board
Utbildning
/Education

Vi hjälper till att förbättra livet för kvinnor och stärka deras ställning genom utbildning och möjligheter  till självständig utveckling. Mentorskap är en utbildningsinsats vi gör.

Teen Volunteers
Hållbarhet & Miljö
/Sustainability

Genom våra projekt vill vi verka för en hållbar framtid. Ibland gör vi snabba insatser via vårt nätverk vid naturkatastrofer.

Finishing Line
Hälsa & mat
/Health & Food safety

Vi jobbar hårt för att alla flickor och kvinnor ska få rätt till en bra hälsa. Från rent vatten dagligen till att kvinnor ska ha lika rätt till en hög standard på mediciner och sjukvård.

Woman on Window Sill
Våld mot kvinnor
/Violence against women

En hjärtefråga för oss systrar är olika projekt för att våldet mot flickor och kvinnor ska upphöra. Det handlar också att vara en tydlig röst för de kvinnor som drabbas av krig och att kvinnor är med vid förhandlingsbordet för att lösa dessa konflikter.

Female Lecturer
Ekonomisk självständighet
/Empowerment

Som Soroptimist utvecklar, finansierar och verkställer man projekt som verkar för kvinnors rätt till ekonomisk självständighet. Jämställdhet och lika villkor är viktiga ståndpunkter som vi systrar arbetar för.

OUR CLUB: GUNNEL HAZELIUS-BERG

Vår klubb är uppkallad efter grundaren av Soroptimist Sweden: Gunnel Hazelius-Berg. Hon arbetade som textil- och dräkthistoriker på Nordiska Museet i Stockholm. Tillsammans med sin man skapade hon utställningen "Det dukade bordet", en utställning som sträcker sig över från 1400 till ca 1950-talet. Denna utställning kan du fortsatt se än i dag! 

Hennes farfar grundade Nordiska Museet och Skansen. På Skansen-området levde även Gunnel tillsammans med sin man Gösta Berg och deras två barn.

Gunnel var duktig i språk och det kanske bidrog till hennes stora engagemang i Soroptimist International. Hon besökte många internationella möten, var ordförande för den Europeiska federationen och inte minst så var hon organisationens internationella ordförande 1969-1971.

Vi tackar släktingar till Gunnel att vi får använda hennes namn till vår online-klubb.
Nedan ser du en kort film om henne (olika språkversioner)

Vår klubb - onlineklubben - har medlemmar över hela Sverige. Som klubb verkar vi i hennes internationella anda och arbetar aktivt för främja ett jämställt samhälle. Är du nyfiken på att vara med? Välkommen att kontakta oss!

Deutsch
Français
English
bottom of page