WHO WE ARE

Soroptimist International är en av världens största partipolitiskt och religiöst obundna organisationer för kvinnor. Genom ett starkt nätverk av yrkesverksamma kvinnor, bidrar vi till att stärka kvinnans ställning globalt, nationellt och lokalt. Vi gör skillnad för flickor och kvinnor genom våra olika projekt.

 

Organisationen startades 1921 i USA och finns nu i 122 länder.
des

WHAT WE DO

Vi genomför projekt som gör skillnad för flickor och kvinnor

Vi arbetar utifrån fem områden, som också ligger i linje med FN:s 17 globala mål 2030:

Utbildning
/Education

Vi hjälper till att förbättra livet för kvinnor och stärka deras ställning genom utbildning och möjligheter  till självständig utveckling. Mentorskap är en utbildningsinsats vi gör.

Hållbarhet & Miljö
/Sustainability

Genom våra projekt vill vi verka för en hållbar framtid. Ibland gör vi snabba insatser via vårt nätverk vid naturkatastrofer.

Hälsa & mat
/Health & Food safety

Vi jobbar hårt för att alla flickor och kvinnor ska få rätt till en bra hälsa. Från rent vatten dagligen till att kvinnor ska ha lika rätt till en hög standard på mediciner och sjukvård.

Våld mot kvinnor
/Violence against women

En hjärtefråga för oss systrar är olika projekt för att våldet mot flickor och kvinnor ska upphöra. Det handlar också att vara en tydlig röst för de kvinnor som drabbas av krig och att kvinnor är med vid förhandlingsbordet för att lösa dessa konflikter.

Ekonomisk självständighet
/Empowerment

Som Soroptimist utvecklar, finansierar och verkställer man projekt som verkar för kvinnors rätt till ekonomisk självständighet. Jämställdhet och lika villkor är viktiga ståndpunkter som vi systrar arbetar för.

KORT OM OSS/in brief

Sverigeklubben är den nationella och digitala klubben inom Soroptimist Sweden, vi är en del av Soroptimist International.
 

Vi träffas digitalt en gång i månaden, minst en gång om året träffas vi i samband med Unionsmötet och en spontanträff då och då.

När? Vi försöker variera dag för våra digitala möten och events, så att  så många som möjligt kan vara med. Kolla in vad som är på gång under Möten/Events & Meetings

Vad handlar mötena om? Vi har ofta en inbjuden specialist som berättar om ett aktuellt ämne med koppling till något av våra fokusområden.
 

Vi välkomnar alla kvinnor som vill stödja vårt arbete för en mer jämställd värld!

© 2019-2022 by Soroptimist Sweden - Sverigeklubben.

FACEBOOK / INSTAGRAM

#soroptimist #soroptimistsweden #soroptimistinternational
#soroptimistinternationalofeurope

Vill du veta mer? Ta del av vårt nyhetsbrev eller läs mer här om medlemskap