top of page

PROJEKT/OUR PROJECTS

VÅRA PROJEKT PÅVERKAR HELA VÄGEN TILL FN/
WE INFLUENCE ALL THE WAY
- INCLUDING AT THE UN-LEVEL!

AKTUELLT: 2024UNIONSPROJEKT/NATIONELLT PROJEKT: Soroptimist Nordic Leadership Academy = SNLA

En utbildning som ger grunderna i ledarskap och personlig utveckling för unga kvinnor under en intensiv kurs. Den kommer att ges varje år i de fem nordiska länderna under en sommarvecka, och började i Sverige, på Öland 2017.

Det är dock ingen sommarledighet!  Omgivningarna kan vara vackra, men SNLA är en intensiv 5-dagars erfarenhet som skall visa dig vägen till ett bra ledarskap. Den första SNLA ägde rum på Öland, och är baserad på en modell utvecklad inom Soroptimist International Europa. Uppföljningsundersökningen från denna första SNLA, samt den andra i Røros, Norge gav resultatet att ungefär 90 % av deltagarna tyckte att var SNLA "Very Good” & “Excellent". 

 

SNLA är utvecklad för att hjälpa unga kvinnor mellan  18 - 30 år att finna sin kapacitet för ledarskap tillsammans med högt kvalificerade och erfarna kvinnor som är handledare på utbildningen.

Hittills så har vi varit på:

2017: Sverige, Öland

2018: Norge

2019: Finland

2020 - inställd

2021 - Danmark
2022 -  Island
2023 - Sverige


I år är denna fantastiska vecka i Norge, 23 - 29 juni och ansökan är öppen fram till 18 mars. Läs mer här eller gå direkt till ansökningsformuläret   Du måste meddela oss som klubb att du ansöker, skicka ett mejl till oss! 

 

 

UNIONSPROJEKT/NATIONELLT PROJEKT: RENT VATTEN FRÅN KVINNA TILL KVINNA


Solvatten är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Solvatten består av en dubbelsidig svart plastbehållare där varje sida tar 5 liter, dvs. totalt 10 liter vatten. På två till sex timmar renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar.  Det är då drickbart och kan användas till matlagning eller hygien. Utvärdering  visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå till skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning.

Insamlade medel går till inköp av dessa plastbehållare och till att förmedla dem till olika länder i framför allt  Afrika men även till Nepal  för utdelning till behövande familjer.

Vill du bidra? Sätt in en summa pengar på Solvattens pluskonto 65 71 17 -8.
Pengarna går oavkortat till vårt Solvattenprojekt.

Antal inköpta Solvatten: 2 500 stycken

(mars 2024)
 

För varje Solvatten, varje år blir det 45 färre sjukdagar, 6-10 träd har fått vara kvar, 400-450 kWh solenergi har tillvaratagits, 200 US dollars har sparats, familjen (5-6 personer) har sluppit bära hem 1,8 ton ved. Inte minst har 56 arbetsdagar frigjorts! 
 

Till vår klubb:
Bankgiro: 5820-2946
Swish: 123-566 62 27

solvatten 2024.png
solvatten 2024 2.png

Klubbens fokus

 

Vi som onlineklubb arbetar med att stötta nationella och internationella Soroptimistprojekt. Genom våra föreläsningar vill vi förmedla kunskap och ge nya insikter om jämställdhet.

Under 2024 kommer vi ha olika satsningar kring ledarskap. Bl a en kurs: Självledarskap i det digitala landskapet (april). Kostnadsfritt och du kan anmäla dig här (via Studiefrämjandet) 

Vi deltar aktivt i Soroptimist Internationals aktiviteter, exempelvis READ THE SIGNS kopplat till FN:s stora satsning om "eliminate men's violence against women" i november och december. Här har vi de senaste åren haft ett extra fokus på ungas nätvardag med många föreläsningar om våld på nätet. Framförallt har det varit att förmedla budskap hur vuxna kan agera tryggt.  

Vi är med nätverk, exempelvis Kungsbackas satsning Trygg Uppväxt och stödjer organisationen Safeselfie för det arbete ni gör - det stöttar vi görna! I den länk kan du se ett tidigare webinar med Caroline Engvall. Ta del av du också för att lära dig mer om hur du kan vara en trygg vuxen och först mer om barnens nätvardag (till Youtube):

Barnens utsatthet Instagram.png
bottom of page