top of page

tis 30 jan.

|

Online-event via Zoom

Årsmöte plus info om vårt digitala projekt i Tanzania

Välkommen till vårt årsmöte - viktigt att så många som möjligt kommer. Vi får också besök av Godfrey, ansvarig på en skola i Tanzania och vad vi kan göra för att stödja digitala lokala initiativ.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Årsmöte plus info om vårt digitala projekt i Tanzania
Årsmöte plus info om vårt digitala projekt i Tanzania

Time & Location

30 jan. 2024 19:00 – 20:00 CET

Online-event via Zoom

About The Event

Tisdag den 30 januari, kl. 19:00 

Välkommen till vårt årsmöte - viktigt att så många som möjligt kommer. Vi får också besök av Godfrey, ansvarig på en skola i Tanzania och vad vi kan göra för att stödja digitala lokala initiativ.

Dagordning för Onlineklubbens årsmöte: ca 30 minuter.

1. Årsmötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om kallelse till mötet skett i laga ordning  4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6. Val av två justerare till mötet

7. Fastställande av dagordningen

8. Verksamhetsberättelse inklusive eventuella rapporter

9. Bokslut och ekonomisk redovisning med kommentarer

10. Revisionsberättelse

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

12. Verksamhetsplan

13. Motioner som vi vill framföra till vårt förbund/Union

14. Budgetförslag för kommande verksamhetsår

15. Beslut om klubbens årsavgift och inträdesavgift

16. Val för kommande verksamhetsår 

17. Övriga frågor

  • Välja representant till Unionsmötet i Lund, 19-21 april
  • Nordiskt Soroptimistmöte i Köpenhamn, 30 aug - 1 september. En medlem kan få en gratis hotellnatt (ett rum med två singel beds).
  • Förslag på utdelning av insamlade pengar: under hösten har vi fått in pengar via webbinarier och julinsamlingar och på årsmötet presenteras ett förslag på vad vi kan dela ut till.
  • Böckerna Nollan & Nätet till en skola

18. Årsmötet avslutas

Share This Event

bottom of page