top of page

Bra länkar och mer information

Här tipsar vi om bra länkar för att lära sig mer och förstå hur du kan hjälpa, att om du är utsatt så finns det hjälp.

tipshjälp_3.png

Kvinnofridslinjen.se
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld. Även anhöriga eller vänner till utsatta kvinnor kan ringa. Numret till Kvinnofridslinjen är 020-50 50 50. Eftersom det är ett 020-nummer är samtalet kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. 

Unizon.se
Roks.se
Lexfemme (tjej- och kvinnojour, många språk)

Bra länkar som riktar sig till barn och ungdomar:

Bris.se
Ungarelationer.se

Skyddande dörr 2.png

Som onlineklubb har vi haft ett särskilt fokus på nätvardagen och haft flera webinarier med författaren Caroline Engvall, grundaren till Safe Selfie Academy (läs mer här >>).

Ta del av ett webinar som vi haft med tema: Barnens utsatthet på nätet här >>

Föreläsningar och workshops på skolorna för att skapa medvetenhet bland ungdomar och personal kring nätvardagen är grunden för Safe Selfie Academy. Förutom det är en annan inriktning att utbilda idrottsförbund och sportföreningar.

Som en del i samarbetet har vi som klubb tagit fram denna film:
 

bottom of page